my-ip-is.com Օգտագործման պայմաններ

իմ ip է
Այս կայքը («Կայք») տրամադրվում է Pk Holding BV- ին («Ընկերություն») եւ կարող է օգտագործվել միայն տեղեկատվական նպատակներով: Կայքում օգտագործելով կամ ներբեռնելու նյութերը, Դուք համաձայնում եք պահպանել այս ծանուցման մեջ նշված պայմանները եւ պայմանները:

My-IP-is.com- ի բովանդակության օգտագործումը


Այս կայքի բովանդակությունից ոչ մեկը հեղինակային իրավունքի չի ենթարկվում Ընկերության կամ այլ անձանց եւ կազմակերպությունների կողմից, որոնք տեղեկատվություն են տրամադրում կայք: Կայքն օգտագործող օգտվողներին տրվում են սահմանափակ բացառիկ լիցենզիա, կայքի եւ դրա բովանդակության օգտագործման համար միայն անձնական եւ ոչ առեւտրային օգտագործման համար:

Կայքի բովանդակության ավտոմատ ներբեռնումը թույլատրվում է առանց համակարգի միջամտության համակարգի IP- հասցեն որոշելու համար: Եթե ​​դուք գրում եք ծրագրային ապահովման, որն ավտոմատ կերպով պետք է որոշի համակարգի IP- հասցեն, խնդրում ենք օգտագործել այնպիսի վեբ կայք, որը թույլ է տալիս այս տեսակի գործունեությունը:

Օգտագործողները կարող են տպել բովանդակությունը այս կայքում:

Բացառությամբ սույն Պայմանների թույլտվությունը, բովանդակությունը չի կարող վերարտադրվել, վաճառվել, փոխանցվել, փոփոխվել, վերաբաշխվել, վերաթողարկվել, հրապարակվել կամ շահագործվել որեւէ նպատակով, առանց PK Holding BV- ի կամ տվյալ տեղեկատվության համապատասխան տիրոջ գրավոր թույլտվության:

Այս կայքի կապակցությամբ եւ ընդգրկելով


Կապակցումը եւ տարածումը թույլատրված է:

Հղումներ դեպի երրորդ կողմի կայք


Այս կայքէջում գոյություն ունեն անկախ, երրորդ կողմերի կողմից գործող այլ կայքերի հղումներ: Թեեւ Ընկերությունը այս հղումները տրամադրում է որպես այս Կայքի օգտագործողներին ծառայություն, Ընկերությունը չի վերահսկում այդ կապակցված կայքերը եւ պատասխանատվություն չի կրում այդ կայքերում պարունակվող բովանդակության համար: Եթե ​​այլ բան նշված չէ, ընկերությունը չի հաստատում, հաստատում կամ այլ կերպ երաշխավորում է կապակցված կայքում պարունակվող որեւէ տեղեկատվության կամ բովանդակության ճշգրտությունը: Այդ կայքերում, ներառյալ տեղեկատվությունը, նյութերը, արտադրանքը եւ ծառայությունները, պետք է օգտագործվեն միայն օգտվողի ռիսկի տակ:

Անճշտություններ եւ սխալներ


Սույն կայքում տեղադրված նյութերը կարող են պարունակել անճշտություններ եւ տպագրական սխալներ: Ընկերությունը չի երաշխավորում նյութերի ճշգրտությունը կամ ամբողջականությունը կամ Կայքի միջոցով ցուցադրված կամ տարածված որեւէ խորհրդատվության, կարծիքի, հայտարարության կամ այլ տեղեկատվության հուսալիությունը: Դուք գիտակցում եք, որ ցանկացած նման կարծիքի, խորհրդատվության, հայտարարության կամ տեղեկատվության վրա հենվելը ձեր վտանգի տակ է: Ընկերությունն իր հայեցողությամբ իրավունք է վերապահում Կայքի ցանկացած մասում ցանկացած սխալների կամ բացթողումների ուղղման համար: Կայքը կարող է ցանկացած այլ փոփոխություն կատարել Կայքում, Ստեղծված նյութերում եւ Կայքում նկարագրված ապրանքները, ծրագրերը, ծառայությունները կամ գները (առկայության դեպքում) ցանկացած ժամանակ, առանց ծանուցման:

ոչ Երաշխիքային


Սույն կայքի եւ Կայքի տեղեկատվությունը եւ նյութերը տրամադրվում են «ԱՅՈ», առանց որեւէ ներկայացուցչության կամ երաշխիքի, արտահայտված կամ ենթադրվող, ցանկացած տեսակի, ներառյալ, բայց չսահմանափակվելով վաճառքի, ոչինչ չպաշտպանելու կամ ցանկացած նպատակի համար պիտանիության վերաբերյալ:

Ոչ մի դեպքում PK Holding BV- ը որեւէ անձի համար պատասխանատվություն չի կրում Կայքի բովանդակության, նյութերի եւ գործառույթների օգտագործման կամ օգտագործման անկարողության հետ կապված որեւէ ուղղակի, անուղղակի, հատուկ, հետեւանքային կամ այլ վնասների համար: ցանկացած կապակցված կայք, նույնիսկ եթե Ընկերությունն ուղղակիորեն տեղեկացներ նման վնասների հնարավորության մասին:

Փոփոխություններ այս պայմաններում


Օգտագործման այս օգտագործման պայմանները վերջին անգամ թարմացվել են մարտի 28, 2018 եւ փոխարինել նախկինում օգտագործվող Օգտագործման պայմաններից: Օգտագործման պայմանները կարող են փոփոխվել ցանկացած ժամանակ. երբ նման փոփոխություն կատարվի, վերանայված տարբերակը կտեղադրվի այս կայքում: Փոփոխությունները կգործեն, երբ դրանք տեղադրվեն: Ձեր պատասխանատվությունն է ժամանակ առ ժամանակ վերանայել Օգտագործման պայմանները, որպեսզի տեղյակ լինեն նման փոփոխությունների մասին: Կայքի շարունակական օգտագործումը ցույց է տալիս ձեր ցանկացած համաձայնության նման համաձայնության մասին: